กกต.ประกาศ จัดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

กกต.ประกาศ จัดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

กกต.มีมติประกาศ จัดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้ โดยวันรับสมัคร 8-12 กุมภาพันธ์

Share