กกท. ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงนาม MOU เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับภาคอุตสาหกรรมการกีฬาของไทย

กกท. ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงนาม MOU เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับภาคอุตสาหกรรมการกีฬาของไทย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2565 (IP Fair 2022) และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา (MOU) ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ กกท.โดยมี นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ลงนามร่วมกัน และมี พล.ต.อ. เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ประธานคณะอนุกรรมาธิการการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา,นางสาวกนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีลงนาม ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 9 อาคารสยามสเคป สยามสแควร์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีกำหนดจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2565 (IP Fair 2022) ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2565 ภายใต้แนวคิด มันส์ดีเวิร์ส : ทรัพย์สินทางปัญญาทางเลือกของคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ควบคู่กับกิจกรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandipfair.com เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งอนาคต อาทิเช่น นวัตกรรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีของคนไทย อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน หรือผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ในการสร้างมุมมองใหม่ และสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของไทย รวมทั้งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นไป ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ คือ 1.จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา, 2.ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, 3.การขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power และ4.การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สำหรับการจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2565 (IP Fair 2022) ในครั้งนี้ จะเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และนำประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา มายกกระดับเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงยกระดับวงการกีฬาไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นไป ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ กกท. จึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา (MOU) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการกีฬาของไทย ที่อยู่ภายใต้ภารกิจของกกท. ในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ เพื่อให้สามารถกำหนดความต้องการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเชื่อมโยงสู่สถาบันวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) อีกทั้งยังเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีในอุตสาหกรรมการกีฬาอื่นๆ โดยมีอุตสาหกรรมกีฬาเจ็ตสกีเป็นต้นแบบ เนื่องจากการสร้างมูลค่าด้านทรัพย์สินทางปัญญากับกีฬาเจ็ตสกี ประสบความสำเร็จมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเจ็ตสกีของไทย ที่เป็นรายการอันดับ 1 ของโลก โดยมีสื่อกีฬาอย่าง EURO SPORTS, ESPN และสื่อกีฬาชั้นนำอีกหลายรายการ ขอซื้อลิขสิทธิ์ เพื่อนำไปถ่ายทอด ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 5,000 ล้านบาท ให้แก่ประเทศไทย และจะเป็นต้นแบบให้กับกีฬาอีกหลายประเภทที่ทั่วโลกชื่นชอบ เช่น มวยไทย รวมถึงสามารถต่อยอดไปสู่ต้นแบบที่ดีให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ของไทยต่อไป

ประชาสัมพันธ์ กกท. / 8 กรกฎาคม 2565
ฟลอร์บอลไทยลุย “เวิลด์เกมส์ 2022” เหมือนฝันได้ดวลทีมระดับโลก

8 กรกฎาคม 2565 – ทีมฟลอร์บอลไทย ต้องลงสนามดวลทีมสุดแกร่ง ทั้ง สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ และลัตเวีย ในมหกรรมกีฬา “เวิลด์เกมส์ 2022” ที่ เมืองเบอร์มิ่งแฮม รัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา “วีระศักดิ์ พิมพา” นักฟลอร์บอลตัวเก๋าไม่หวั่น รับเหมือนฝันที่ได้ดวลกับทีมระดับโลก

การแข่งขันมหกรรมกีฬา “เวิลด์เกมส์ 2022” เปิดฉากขึ้นแล้วที่ เมืองเบอร์มิ่งแฮม รัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 7-17 กรกฎาคม 2565 โดยได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ที่โพรเทคทีพ สเตเดียม (Protective Stadium) เมื่อเช้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันของนักกีฬา และสนับสนุนการถ่ายทอดสด การทำประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสผ่าน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เข้าร่วมแข่งขันใน “เวิลด์เกมส์ 2022” จำนวน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาทางอากาศ, ยูยิตสู, เปตอง, บิลเลียดสปอร์ต, มวยไทย, วูซู, เอ็กซ์ตรีม และ ฟลอร์บอล รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 32 คน สถานทีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาช่อง T Sports 7 ถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขัน

Share