กระท่อมไทย อนาคตไกล ไปตลาดโลก

กระท่อมไทย อนาคตไกล ไปตลาดโลก

กระท่อมไทย อนาคตไกล ไปตลาดโลก
นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานกรรมการบริษัท กระท่อมไทยอุตสาหกรรม จำกัด นำความชัดเจนในอนาคตของกระท่อมไทยว่า จะก้าวในทิศทางไหน ก้าวไปตลาดโลกได้อย่างไร
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2656 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม อาคารจันทร์สว่างคอมเพล็กซ์ ได้มีบันทึกข้อตกลงระหว่าง บริษัท กระท่อมไทยอุตสาหกรรม จำกัด กับ บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด โดย นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานกรรมการบริษัทกระท่อมไทยอุตสาหกรรม จำกัด และ ดร.รัฐวิชญ์ สิริอมรสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด ลงนามในข้อตกลงนี้ มีอาจารย์ ณัฐสรวง สิริอมรสิทธิ์ ประธานก่อตั้งบริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด และนายประสาน สินลิขิตกุล นายกสมาคมสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย ลงนามสักขีพยานเป็นการตอกย้ำว่า “กระท่อมไทย อนาคตไกล ไปตลาดโลก”

Share