กองบิน 21 อุบลราชธานีช่วยประชาชนน้ำท่วม

กองบิน 21 อุบลราชธานีช่วยประชาชนน้ำท่วมกองบิน 21 อุบลราชธานีได้มีการสรุปภารกิจประจำวันโดยการทำเป็นสกู๊ปที่มีเนื้อหาสาระต่างกันไปตามภารกิจในช่วงน้ำท่วม เบื้องต้นแบ่งเป็น 4 ภารกิจค่ะ1. เรือข้ามฟากรับ – ส่ง ประชาชน เมือง-วาริน2. ภารกิจร่วมกับคุณฝันเด่นและกองบิน21 นำโดยท่านผู้การ3.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่4.ภารกิจร่วมกับ กฟผ.อุบลฯ

Share

Written by:

328 Posts

View All Posts
Follow Me :