การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตทหาร กองทัพบก BIKE TOUR DE THE ARMY ณ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี

การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตทหาร กองทัพบก BIKE TOUR DE THE ARMY ณ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี

  เมื่อเวลา 13.00 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่าน ภายในค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี ณ บริเวณโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายบุรฉัตร โดยการนำของพลโท ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก พร้อมด้วย พลตรี จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตลอดจนนางสาว พัณณ์ลัย โฉมยงค์ ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจ.ราชบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานแช่งขันจักรยาน Bike Tour De The Amy 
    ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัด ด้วยกิจกรรมกีฬา เพื่อการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้ฟื้นตัวภายหลังภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ส่งเสริมให้ประชาชน ใน จ.ราชบุรี หันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพทึ่แข็งแรง โดยยึดหลัก New Normal อีกทั้งยังได้ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ในเขตพื้นที่ทหาร โดยมีแผนงาน และมาตรการปฏิบัติ ข้อกำหนด กติกา และรายละเอียดในขั้นตอนการจัด กิจกรรมต่างๆ แบบวิถีใหม่ ที่ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดย ศบค. อย่างเคร่งครัดอีกด้วย
Share

Written by: