การบริจาคครั้งใหญ่ที่สุด ให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ 900 ล้านบาทเอาบุญมาฝากค่ะ วันนี้ที่บ้านทำบุญใหญ่ ให้มูลนิธิรามาธิบดีอากงคิดว่าเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตแล้ว อยากไปอย่างสบาย ไม่อยากยึดติดกับอะไร เลยเอาเงินส่วนตัวมาบริจาคหมด คืนให้สังคม ช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย

การบริจาคครั้งใหญ่ที่สุด ให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ 900 ล้านบาท
เอาบุญมาฝากค่ะ วันนี้ที่บ้านทำบุญใหญ่ ให้มูลนิธิรามาธิบดี
อากงคิดว่าเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตแล้ว อยากไปอย่างสบาย ไม่อยากยึดติดกับอะไร เลยเอาเงินส่วนตัวมาบริจาคหมด คืนให้สังคม ช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย

อากงผู้ไม่เคยใส่ Brand Name ไม่มีรถสปอร์ต ไม่มีเรือยอร์ทหรือเครื่องบิน มีแต่จิตใจที่ยิ่งใหญ่ เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาแก่ทุกคน
หมายเหตุ: บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดย คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเงิน 900,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีศาลายา 160 ล้านบาท โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา 300 ล้านบาท และโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี 440 ล้านบาท โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

เจ้าของบริษัท”ฮาตาริ” ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ของไทย เช่นพัดลม

Share