กินลมชมว่าวตกปลากินของทะเล และ พื้นบ้าน

กินลมชมว่าวตกปลากินของทะเล และ พื้นบ้าน

เที่ยวแหลมงอบ จังหวัดตราด วันที่ 3 ถึง 12 ธันวาคม 2565 ณ ประภาคารแหลมงอม จังหวัดตราด : งานว่าวนานาชาติ เทศกาลอาหารทะเล และอาหารพื้นบ้านตราด 3-12 ธันวาคม 2656


: FISHING CONTEST ประเภทปลาในการแข่งขัน 1.ปลาอินทรี 2.ปลาสาก 3.ปลาเก๋า 4.ปลาช่อน 5.ปลาสละ 6.ปลาโฉมงาม 7.ปลาตะคอง 8.ปลากระพง 9.ปลาอังเกย 10.ปลากระพงแดง(ปลาเขี้ยว) 11.ปลาอีโต้มอญ 12.กระเบน แข่งขัน 3-5 ธันวาคม 2565


: ว่าวนานาชาติ โชว์ 3 วัน 3-5 ธันวาคม 2565
: ทริปดำน้ำดูปะการัง เกาะเหลายาและเกาะหวาย 4 ธันวาคม 2565
#มีที่แหลมงอบจังหวัดตราดที่เดี่ยว

Share