ขัวน้อยบ้านชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ขัวน้อยบ้านชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

สะพานข้ามทุ่ง-ขัวน้อย เป็นสะพานที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างเพื่อให้พระสงฆ์ได้เดินข้ามมาบิณฑบาตได้สะดวก เชื่อมต่อระหว่างสองหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านชีทวน และ หมู่บ้านหนองแคน มีอายุ 100 กว่าปีแล้ว ทอดตัวยาวผ่านกลางทุ่งนาสีเขียวขจี และเหลืองอร่ามในช่วงฤดูทำนา-เก็บเกี่ยว โดยเฉพาะในฤดูทำนา (ช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน) จะเป็นช่วงที่สวยน่ามาเที่ยวที่สุด

ผู้นำเสนอ

อิหล่า

Share

Written by:

344 Posts

View All Posts
Follow Me :