ขุนระบำบันเทิงชาตรี

ขุนระบำบันเทิงชาตรี

ขุนระบำบันเทิงชาตรี (คล้าย มโนเรศ / มโนรี)โนราคล้าย ขี้หนอน บ้านหัวทรายขาว ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลาโนราหลวง เคยนำถวาย ร.5/ร.6รูปนี้ถ่ายที่กทม. สมัยร.6มีอีกประวัติจะบันทึกว่าท่านเป็นคนนคร ซึ่งน่าจะเป็นคนเดียวกัน เพราะรูปถ่ายที่สงขลา มีลูกหลานท่านยืนยันว่าคนเดี่ยวกันกับในรูปที่นครศรีฯ ใช้นามสกุล พรหมเมศ

Share