ครั้งนี้ ก้อง สู้มากนะคะ สภาพเขาไม่เต็มร้อย เนื่องจากนิ้วเขาแตก ต้องสั่งตัดถุงมือพิเศษ ไม่สามารถใส่ถุงมืออันเดิมได้ ใจเขาสุดๆ จริงๆ ค่ะ

ครั้งนี้ ก้อง สู้มากนะคะ สภาพเขาไม่เต็มร้อย เนื่องจากนิ้วเขาแตก ต้องสั่งตัดถุงมือพิเศษ ไม่สามารถใส่ถุงมืออันเดิมได้ ใจเขาสุดๆ จริงๆ ค่ะ

Share

Written by:

307 Posts

View All Posts
Follow Me :