ความจริงภายนอก ความจริงภายใน (หมายเลข1) ศิลปินผู้วาด : คุณ สุพร แก้วดา

ความจริงภายนอก ความจริงภายใน (หมายเลข1) ศิลปินผู้วาด : คุณ สุพร แก้วดา

ความจริงภายนอก ความจริงภายใน (หมายเลข1) ขนาด 200x275cm. เทคนิค วาดเส้นดินสอไขบนผ้าลินิน

Share