“ความฝันไม่มีวันหมดอายุ”

“ความฝันไม่มีวันหมดอายุ”

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุและคนวัยเกษียณเข้าร่วมกิจกรรม “ความฝันไม่มีวันหมดอายุ” เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สูงอายุ เล่าเรื่องความประทับใจหรือสิ่งที่เป็นความฝัน ที่ประทับใจที่สุดในชีวิตที่ผ่านมา ผ่านการถ่ายด้วยมือถือหรืออุปกรณ์ที่ตนเองถนัด ส่งเป็นคลิปวีดีโอสั้นๆ ไม่เกิน 3-5 นาที เพื่อใช้ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมความฝันไม่มีวันหมดอายุ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศและส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตสื่อคลิปวีดีโอสั้น โดยได้รับเกียรติจากผู้กำกับหนังชื่อดัง อาทิ คุณธนิตย์ จิตนุกูล คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว คุณราเชนท์ ลิ้มตระกูล คุณบัณฑิต ทองดี คุณณภัทร ตั้งสง่า มาร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ช่องทาง www.ความฝันไม่มีวันหมดอายุ.com , https://xn--42c6aoasxcabl0cf7c4a5cejn3c1d9m9c.com/ และช่องทาง Line OA ความฝันไม่มีหมดอายุ

Share