คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซีเมมเบอร์ รองประธานสหพันธ์แบดมินตนโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2565

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซีเมมเบอร์ รองประธานสหพันธ์แบดมินตนโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2565

‘โยเน็กซ์’ สนับสนุน ‘สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ’ ต่ออีก
ร่วมพัฒนานักกีฬา ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างไม่หยุดยั้ง

โยเน็กซ์สนับสนุนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ร่วมพัฒนากีฬาตบลูกขนไก่ไทยต่อเนื่อง คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมฯ ยกโยเน็กซ์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จของสมาคมฯ ตลอดช่วงเวลาที่่ผ่านมา โดยเฉพาะการพัฒนาผู้เล่น ถ้าไม่มีโยเน็กซ์ แบดมินตันไทยคงมาถึงทุกวันนี้ไม่ได้ การร่วมมือกันต่อไปจะยิ่งนำความสำเร็จมาสู่วงการแบดมินตันไทยมากขึ้นไปอีก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 มีพิธีลงนามความตกลงการเป็นผู้สนับสนุนระหว่าง บริษัท โยเน็กซ์ จำกัด และ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ที่โชว์รูม โยเน็กซ์ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซีเมมเบอร์ รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และ อาลิสะซา โยเนะยามา ประธาน บริษัท โยเน็กซ์ จำกัด ร่วมลงนามในความตกลง โดยเป็นการสนับสนุนต่อเนื่องจากเดิมที่ให้การสนับสนุนไปก่อนหน้านี้แล้ว

คุณหญิงปัทมา กล่าวว่า “ในนามของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ปัทมาขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความสัมพันธ์อันยาวนานและจริงใจระหว่างโยเน็กซ์ และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ตั้งแต่ปัทมารับหน้าที่นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ โยเน็กซ์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จของสมาคมฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาผู้เล่น เป็นความสำเร็จที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม รวมไปถึงองค์กรอย่างสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ หากไม่มีโยเน็กซ์ให้การสนับสนุน แบดมินตันไทยคงมาถึงทุกวันนี้ไม่ได้”

“กีฬาช่วยสร้าง และพัฒนาคนอย่างมาก ปัทมาขอขอบคุณโยเน็กซ์ที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาตลอด โดยโยเน็กซ์มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้คนทั่วโลกผ่านอุปกรณ์แบดมินตันของโยเน็กซ์”

“สำหรับความตกลงเป็นผู้สนับสนุนระหว่างโยเน็กซ์ และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ นี้ถือเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกัน ซึ่งปัทมาเชื่อว่าจะนำความสำเร็จมาสู่กีฬาแบดมินตันของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นไปอีก พร้อมกับจะช่วยส่งเสริมการเติบโต และความนิยมในกีฬาแบดมินตันในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง”

“ปัทมาขอขอบคุณโยเน็กซ์เป็นอย่างมากอีกครั้ง โยเน็กซ์เป็นเพื่อนแท้ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ความร่วมมือระหว่างกันจะพัฒนาก้าวรุดหน้าต่อไปในอนาคตอีกยาวไกล เป็นมิตรภาพที่ไม่มีวันสิ้นสุด”

Share