ฅนขุนเขาทัวร์ ทริป..แดนฝันสวรรค์ปากลี

ฅนขุนเขาทัวร์ ทริป..แดนฝันสวรรค์ปากลี

หมู่บ้านประมงปากนาย-วิหารกลางน้ำ แห่งเดียวในประเทศไทย – ผาแดง-สามแยกปากลี- ไหว้ศาลเจ้าอุ้ย-หมู่บ้านประมงปากลี -แพลุงโต๋(ผู้ที่ได้รับฉายาว่า วีรบุรุษสีน้ำคราม – ตำนานเกาะปู่หงษ์-เซเว่นท์น้ำ(แพตามุด) -ห้วยผาเวียง -ห้วยนกขุนทอง-แพน้องนุช- ประมงเลี้ยงปลาในกระชัง -การทำปลาร้า-ปากห้วยเลิศ-เกาะหัวใจ(เกาะพระ)-ปากห้วยต้า-หินซ้อน(ผาซ้อน)-บ้านห้วยต้า-นั่งรถอีแต๊กชมสวนผลไม้ ทุเรียน-กราบพระวัดห้วยต้า-โรงเรียนบ้านห้วยต้า-พักเรือนแพห้วยต้า- ทะเลน่านใต้

กำหนดการเดินทาง

07.00น.พบกันที่ ฅนขุนเขารีสอร์ท อ.เวียงสา น่าน
07.30น. ออกเดินทางโดยรถตู้วีไอพี ไป อ.นาน้อย
08.00น ถึงนาน้อย เดินทางต่อไปยัง อ.นาหมื่น
08.30น.ถึง อ.นาหมื่น เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านประมงปากนาย
09.30 น.ถึงหมู่บ้านชาวประมงปากนาย ชมวิถีชาวประมง ที่ปากนาย โดยการยกยอ
เก็บสัมภาระ สิ่งของ กระเป๋า อาหาร น้ำดื่ม เครื่องดื่ม น้ำแข็ง ฯลฯ ขึ้นเรือใหญ่
เดินทางต่อด้วยเรือใหญ่ ฟังการบรรยายจากไกดิ์ ข้อปฏิบัติในการเดินทาง พร้อมขับกล่อม เสียงเพลง ขับร้องเพลงคาราโอเกะ บนเรือใหญ่ บนเรือมีห้องน้ำ เดินทาง ล่องลอยไปตามสายน้ำน่านใต้ ที่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ ระยะทางประมาณ 150 กม.ชมความงดงามของธรรมชาติสายน้ำที่กว้างใหญ่ ชมความพิสุท ของทะเลน่านใต้
10.30 น. เดินทางไปกราบพระขอพร และกราบวิหารกลางน้ำ แห่งเดียวในประเทศที่ปากนาย
10.50น.เดินทางต่อไปยัง ผาแดง ชมวิถีสองฟากฝั่งที่งดงาม แวะถ่ายรูปเก็บภาพธรรมชาติ และ บรรยากาศบนสายน้ำลึก
11.30 น.เดินทางต่อไปยัง สามแยกปากลี จุดนัดพบชาวประมงคนห้วยเลิศ – คนปากนาย -คนท่าปลา
เลี้ยวขวาสามแยกปลาลี เดินทางต่อไปยังแพลุงโต๋ อีกประมาณ 15 กม.ไปคารวะ ผู้ที่ได้รับฉายาว่า วีรบุรุษสีน้ำคราม ท่านทำอาชีพประมง น้ำลีใต้ มาประมาณ 45ปี / แวะทักทายพี่อ้วน ผู้ได้รับฉายาว่า สวาทน้ำ หมายถึง คนที่ดำน้ำได้ลึกที่สุด
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ ขับร้องเพลง คาราโอเกะ อย่างสนุกสนาน ตามอัธยาศัย ชมธรรมชาติที่สมบูรณ์ สองฟากฝั่งที่งดงาม ชมฝูงนก ฝูงปลา สัตว์ป่า ป่าไม้ ภูเขา บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์ป่า สัตว์บก ที่ชุกชุมของน่านใต้ เป็นสถานที่ ที่มี ระดับเสียง เดสิเบล ต่ำที่สุดของเมืองไทย สูดอากาศบริสุทธิ์ ให้เต็มปอด แวะ คาราวะ วีรบุรุษสีน้ำคราม (ลุงโต๋)ที่แพลุงโต๋ ปากลี น้ำน่านใต้
13.00น.เดินทางต่อไปยังเซเว่นน้ำ แพตามุด และรับฟังเรื่องราว ตำนานเกาะปู่หงษ์

14.00น. เดินทางต่อไปยังห้วยผาเวียง แพน้องนุช ชมการทำปลาร้า การเลี้ยงปลาในกระชัง ปลาสังฆวาส และปลาเนื้ออ่อน
14.30 เดินทางต่อไปยังห้วยนกขุนทอง
14.50น. แวะถ่ายรูปเกาะหัวใจ (เกาะพระ) กับทัศนียภาพที่งดงาม สายน้ำกว้างไกลสุดสายตา บรรยากาศสดชื่น รับสายลมเย็นตลอดเส้นทาง

15.00 เดินทางต่อไปยังบ้านห้วยต้า เส้นทางน้ำ อีกประมาณ 40-50 กม.
16.00น.ถึงบ้านห้วยต้า
จากนั้นนั่งรถอีแต๊ก เที่ยวชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยต้า ชมสวนผลไม้ สวนทุเรียน บ้านห้วยต้า เป็นหมู่บ้านที่ไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ด้วยรถต่างๆทุกชนิดเข้าไปในหมู่บ้านได้ นอกจากเส้นทางน้ำ นั่งเรือไปบ้านถึงบ้านห้วยต้าได้เพียงอย่างเดียว
17.00 กราบพระวัดห้วยต้า เยือนโรงเรียนบ้านห้วยต้า
18.00น.นั่งรถอีแต๊ก กลับมารับประทานอาหารเย็นที่เรือนแพห้วยต้า อิ่มเอมกับบรรยากาศกลางสายน้ำ
พักผ่อนชมวิวทิวทัศน์บนสายน้ำน่าน ที่เอ่อล้นมาจากหน้าเขื่อนสิริกิต ตามอัธยาศัย

วันที่ สอง
07.00น.จิบกาแฟแลสายน้ำ รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้ม และอาหารประเภทปลาต่างๆ บนเรือนแพ
08.00น.เดินทางกลับ ด้วยเรือใหญ่ บนเรือใหญ่มีคาราโอเกะ ขับกล่อม ขับร้องเพลงที่ทุกท่านชื่นชอบบนเรือ อย่างสนุกสนาน
12.00น.มาถึงท่าเรือหมู่บ้านชาวประมงปากนาย บริเวณที่รถตู้จอดรออยู่ที่ท่าเรือ ปากนายใ
13.00น.รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารปากนาย อาหารประเภทปลา
14.00น.เดินทางกลับ มาที่ อ.นาหมื่น แวะกราบพระแก้ว วัดบ่อแก้ว อ.นาหมื่น
14.30 น. เดินทางกลับ อ.เวียงสา
17.00 ถึง อ.เวียงสา แวะพักคลายเหนื่อย ที่ ฅนขุนเขารีสอร์ท ดื่มน้ำเย็นชะโลมใจ และกลับไปขมบรรยากาศเก่าๆที่บ้านของท่านเช่นเดิม โดยปลอดภัย

หมายเหตุ
กำหนดการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานณ์

อัตราค่าบริการ”
จำนวน 20 คนขึ้นไป
• ท่านละ 4500 บาท
(ถ้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำกว่านี้ ราคาจะคิดเพิ่มขึ้นอีก)
(อาหาร 4 มื้อ)

1.รวมค่าที่พัก เรือนแพ
2.รวมค่าเรือใหญ่ (นั่งได้ 40 คน) รวมค่าคาราโอเกะบนเรือ
3.รวมค่าอาหาร 4 มื้อ

 • มื้อกลางวัน บนเรือ
  -มื้อเย็น มื้อพืเศษบนเรือนแพ
  -มื้อเช้า ที่เรือนแพ
  -มื้อกลางวัน(วันที่2)ร้านอาหารเรือนแพปากนาย อาหารประเภทปลา
  4.รวมค่ารถตู้วีไอพี พร้อมน้ำมัน และพนักงานขับรถ
  5.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ
  6.ค่ามัคคุเทศก์/ไกด์

ติดต่อ..ฅนขุนเขา
(อ.โทน ฅนขุนเขา)
ประธานการท่องเที่ยวน่านใต้

• เฟสบุคส์ // ฅนขุนเขา ถักทอสายใยเพื่อชีวิต
• เฟสบุคส์ // ท่องเที่ยวน่าน

WWW.KHONKHUNKHAO.

Share