ชมรมครูอาวุโส ชคอ.จังหวัดภูเก็ต จัดประกวดร้องเพลงในวาระครบรอบ 20 ปี ของชมรมฯให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย.65 เวลา08.00-17.00 น.ณ ศูนย์ CIC สะพานหิน ภูเก็ต

ชมรมครูอาวุโส ชคอ.จังหวัดภูเก็ต จัดประกวดร้องเพลง
ในวาระครบรอบ 20 ปี ของชมรมฯ
ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย.65 เวลา08.00-17.00 น.
ณ ศูนย์ CIC สะพานหิน ภูเก็ต

คุณสมบัติผู้สมัคร❤️
-อายุ 50 ปีขึ้นไป(ชาย-หญิง)
ประเภทเพลงประกวด❤️
-ลูกกรุง ชายและหญิง
(ประกวดช่วงเช้า)
-ลูกทุ่ง ชายและหญิง
(ประกวดช่วงบ่าย)
รางวัลผู้ชนะการประกวด❤️

 • ชนะเลิศ เงินรางวัล1,000บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศ อันดับ1 เงิน
  รางวัล 600 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  -รองชนะเลิศ อันดับ2 เงินรางวัล 400 บาท พร้อม
  เกียรติบัตร
  วันรับสมัคร❤️
  ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พ.ย.65
  ค่าสมัครประเภทละ200 บาท
  สมัครได้ที่❤️
 • คุณอิศรา ณ นคร (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต)
  โทร 089-6471610
 • อ.บุญเลิศ ชลช่วยชีพ
  โทร 095-0673443
  หมายเหตุ
  บริการ อาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าประกวด ฟรี
Share