ชื่อภาพ : ความจริงภายใน ศิลปินผู้วาด : คุณ สุพร แก้วดา

ชื่อภาพ : ความจริงภายใน ศิลปินผู้วาด : คุณ สุพร แก้วดา

วังวนแห่งสายชลไหลลงสู่ธารา วังวนแห่งอารมณ์ ไหลลงสู่ใจคน ศิลปินผู้วาด:คุณ สุพร แก้วดาชื่อภาพ:ความจริงภายในขนาด:80×120 cmเทคนิค: ดินสอไขสีบนผ้าลินิน

Share