ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ก้าวขึ้นนั่งประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากกรรมการบริหารมูลนิธิ 11 เสียง

ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ก้าวขึ้นนั่งประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากกรรมการบริหารมูลนิธิ 11 เสียง

  บ่ายวันนี้ ที่ โรงแรมทาว์น อิน ทาว์น มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา องค์กรด้านกีฬาที่สนับสนุนและยืนเคียงข้างนักกีฬาไทย ทั้งในสนามและนอกสนาม จัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระการประชุมสำคัญคือการเลือกตั้งผู้เข้ามารับตำแหน่งประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา แทนที่นายปรีฏก ทองวันดี ที่ลาออกจากตำแหน่ง

เนื่องจากมีภารกิจในการบริหารงานธุรกิจ ที่มีความรัดตัว เกรงว่าจะไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อให้มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาได้ขับเคลื่อนเดินหน้าการทำงานเคียงข้างนักกีฬาไทย จึงต้องหาผู้เสียสละเข้ามาทำงานเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรต่อไป

โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อนายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเดิมในฐานะเลขาธิการมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา โดยไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อลงแข่งขัน จากนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ทั้ง 11 เสียงจากกรรมการในที่ประชุมยกมือให้นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ นั่งเก้าอี้ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาคนใหม่

หลังเข้ารับตำแหน่งนายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวถึงเป้าหมายในการขับเคลื่อนมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาว่ายังคงดำเนินการตามวัตถุการก่อตั้งมูลนิธิด้วยการเติมเต็ม ต่อเติม ต่อยอด ให้กับนักกีฬาไทยในทุกมิติ ทั้งโครงการ”วันฮีโร่ วัน คอมปานี” ที่ ทำให้นักกีฬารู้สึกมั่นใจและมีหลักประกันว่า เมื่อจบสิ้นภารกิจรับใช้ชาติในบทบาทของนักกีฬา ก็ยังมีงานรองรับจากภาคเอกชนต่างๆ รวมถึงการให้ความสำคัญกับบทบาทของนักกีฬาไทยที่ต้องเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ ทางมูลนิธิจะเดินหน้าผลักดันการออกพาสปอร์ตเดินทางที่จะทำให้นักกีฬาไทย มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในช่องทางพิเศษ และในมิติของนักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาคนพิการ ทางมูลนิธิก็พร้อมสนับสนุนและให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน

Share