ณ โดมเหลืองอร่าม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  ทางสาขาการบริหารจัดการกีฬา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  ได้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล พลบดี คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 รุ่นประชาชนชาย  ชิงถ้วย ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

ณ โดมเหลืองอร่าม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ทางสาขาการบริหารจัดการกีฬา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล พลบดี คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 รุ่นประชาชนชาย ชิงถ้วย ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

📌โดยเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฯจำนวน 12 ทีม ใช้วิธีการจัดแข่งขันแบบแบ่งเป็น 4 สายๆละ 3 ทีม พบกันหมดในสาย และได้เริ่มแข่งขัน มาตั้งแต่วันที่
2 – 7 กันยายน 2565


📌 ในการจัดแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักศึกษาสาขาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ได้ฝึกประสบการณ์ตรงในการจัดแข่งขันกีฬาและการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
2.เพื่อเป็นการบรูณาการในรายวิชาการจัดการแข่งขันกีฬา วิชาวอลเลย์บอล และวิชาสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา


ผลการแข่งขัน ในวันสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ

คู่ ชิงอันดับ 3
ทีม Don ‘t Care ชนะทีม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ A / 3 : 2 เชต
สกอร์ 25:19 19:25 25:16 23:25 และ 11:15
คู่ ชิงชนะเลิศ เป็นการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้ง ซึ้งทั้ง 2 ทีม เคยเป็นคู่ชิงชนะเลิศ ในครั้งที่ 4 เมื่อ ปี 2563 โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแชมป์เก่า
ผลการแข่งขัน
ทีม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B ชนะทีม PRC (เสื้อขาว)
3:0 เชต สกอร์ 25:20 25:23 25:23 ( มช. ครองแชมป์ 2 สมัย)

🥇 ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท
🥈 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีม PRC
รับเงินรางวัล 8,000 บาท
🥉 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีม Don ‘t Care รับเงินรางวัล 5,000 บาท

โดยในพิธีปิด มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานในงานพิธีปิด การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล พลบดี คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 (รุ่นประชาชนชาย) และมี ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ละออทิพย์ อินดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาบริหารจัดการกีฬา ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ ในการจัดแข่งขันฯครั้งนี้

Share