ด้วย โรงเรียนบ้านแหลมทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล (ดาราช่อง 7) ครบรอบ ๔๙ ปี โรงเรียนบ้านแหลมทราย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๖.๓๐ น.                ณ ศูนย์กีฬาธัญญปุระ สปอร์ต ภูเก็ต

ด้วย โรงเรียนบ้านแหลมทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล (ดาราช่อง 7) ครบรอบ ๔๙ ปี โรงเรียนบ้านแหลมทราย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์กีฬาธัญญปุระ สปอร์ต ภูเก็ต

 • นางจุฑาทิพย์ แซ่ตั้ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทราย
 • นางสาวอังคณา (ครูนา) วิโรจน์วิศิษฐ์กุล
  ผู้ให้ข่าวประชาสัมพันธ์

Share