ต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดกระบี่

ต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดกระบี่

ทุ้งฟ้า (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia macrophylla) เป็นไม้ยืนต้นอยู่ในวงศ์ Apocynaceae สูง 15-30 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง กิ่งใหญ่ตั้งฉากกับลำต้น เปลือกสีขาวอมเทา มีนํ้ายางสีขาว เรีอนยอดค่อนข้างโปร่ง ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงรอบข้อข้อละ 3-4 ใบสลับกันไปตามปลายกิ่ง แผ่นใบรูปหอกกลับ ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวหรือขาวอมเหลือง ออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ผลเป็นฝักเรียวยาว เมื่อฝักแก่จะบิดเป็นเกลียวและแตกออก ปล่อยให้เมล็ดที่มีขนสีขาวปลิวไปตามลม

สรรพคุณ
สรรพคุณทางยาพบว่า สารสกัดจากเปลือกต้นและใบทุ้งฟ้ามีฤทธิ์ลดความดันโลหิต
ราก บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงกำหนัด นำรากมาต้มกับนํ้า ดื่มรับประทาน
เปลือกต้น บำรุงกำลัง แก้ไข้ รักษาโรคมาเลเรีย ไข้ป่า เป็นยาบำรุง แก้บิด ช่วยขับระดูของสตรี บำรุงกำหนัด รักษาบาดแผล นำเปลือกต้นมาต้มกับนํ้า ดื่มรับประทาน
ใบ แก้ข้อต่อเคลื่อน นำใบมาตำผสมกับนํ้ามันมะพร้าวพอกแก้ข้อต่อเคลื่อน

ประโยชน์
ทุ้งฟ้ามีเนื้อไม้ละเอียด เสี้ยนตรง สีเหลืองอ่อนและมีเปลือกบาง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เนื้อไม้ ใช้ทำกระดานพื้น ฝา รองเท้าไม้ หีบ และลังใส่ของ เครื่องเรือน เครื่องใช้เบา ๆ แจว พาย กรรเชียง และยังเหมาะสำหรับที่จะนำไปปอกหรือฝานทำไม้บาง เพื่อทำส่วนผิวหน้าของไม้อัด
ทุ้งฟ้าเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อปลูกเป็นไม้มงคลประจำจังหวัดกระบี่

ผู้นำเสนอ

หมี ปาฏิหารย์

Share

Written by: