ถ่ายทอดสด การเสวนาการท่องเที่ยวปลอดภัยกู้เศรษฐกิจไทย thailand sandbox

ถ่ายทอดสด การเสวนาการท่องเที่ยวปลอดภัยกู้เศรษฐกิจไทย thailand sandbox

Live สด :: การเสวนา “ท่องเที่ยวปลอดภัย Thailand Sandbox”
ณ เวทีสวนน้ำโมอาย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 12 ธันวาคม 2564
https://www.facebook.com/PRD2UBON/videos/577507556880345/

https://www.facebook.com/PRD2UBON/videos/577507556880345/

Share