ถ้าถามว่าต้องเลือกใคร เราไม่ต้องบอกนะว่าต้องเลือกใคร

ถ้าถามว่าต้องเลือกใคร เราไม่ต้องบอกนะว่าต้องเลือกใคร

“ถ้าถามว่าต้องเลือกใคร เราไม่ต้องบอกนะว่าต้องเลือกใคร
คุณดูที่วิสัยทัศน์
ใครที่จะสืบสานต่อ
ใครที่จะสร้างความเจริญให้กับเรา
ใครเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงและเป็นผู้นำ ”

พวกเรา มาจากชุมชน ฟังเสียงจากประชาชน เข้าใจประชาชน จึงขออาสามาพัฒนา
ไม่ใช่เพื่อใคร
เพื่ออุบล !!

ประชา กิจตรงศิริ ผู้ชายคนนี้ ตัวจริง ตัดสินใจได้

มาสร้างเมืองอุบลของเรา “มากกว่าที่เห็น และดีกว่าที่เป็น”

“เพื่ออุบล ไม่ใช่ เพื่อใคร”

พาเที่ยวไทย สนับสนุนประสัมพันธ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Share