ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราช ทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (อาร์แบค) ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่อาร์แบค อารีน่า ม.รัตนบัณฑิต

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราช ทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (อาร์แบค) ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่อาร์แบค อารีน่า ม.รัตนบัณฑิต

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราช ทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (อาร์แบค) ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่อาร์แบค อารีน่า ม.รัตนบัณฑิต โดยมีนักกีฬาทีมชาติ 3 ท่านเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัณฑิตที่เข้ารับพระราช ทานปริญญาบัตร ในครั้งนี้ มีจำนวน 2,457 คน โดยโอกาสนี้ได้มอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. ท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเซน ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, 2. ประภาส ชลศรานนท์ ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ น.ส.ใหม่ เจริญปุระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั้งนี้อธิการบดีกิตติคุณ ดร.ประวิช รัตนเพียร อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ประเวศ รัตนเพียร รองอธิการบดี, ดร.วาชิต รัตนเพียร รองอธิการบดี, ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร รองอธิการบดี, ดร.สำคัญ โรจนถาวร รองอธิการบดี, ผศ.ดร.อรชร วัฒนกุล รองอธิการบดี, รศ.ดร.วิชุดา รัตนเพียร ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ชมพูขนิษฐ์ สูตะบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษฯ, อ.เบญจลักษณ์ รัตนเพียร รวมถึงผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ร่วมแสดงความยินดี กับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ด้วย สำหรับนักกีฬาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 และ 2563 ประกอบด้วย ชนิดา ศรีนวกุล นักกีฬาแบดมินตัน คนพิการทีมชาติ ชุดทำศึกพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, ธัชทนา หลวงพล นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ซึ่งสำเร็จการคึกษาจาก คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, ว่าที่ร้อยตำรวจโท กรกฏ จึงอำนวยชัย นักกีฬาฟันดาบสากลทีมชาติไทย ที่สำเร็จหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ ดาราภัช ทวินันท์ หรือ ธัญญ่า อาร์สยาม ศิลปินนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ที่สำเร็จหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

Share

Written by:

307 Posts

View All Posts
Follow Me :