นริส สิงหวังชา รับเป็นนายกสมาคมเซาธ์อีสเอเชีย ทักออฟวอร์ เฟดเดอะเรชั่นอีกสมัย ประกาศ ไม่ท้อดันชักกะเย่อเข้าซีเกมส์

นริส สิงหวังชา รับเป็นนายกสมาคมเซาธ์อีสเอเชีย ทักออฟวอร์ เฟดเดอะเรชั่นอีกสมัย ประกาศ ไม่ท้อดันชักกะเย่อเข้าซีเกมส์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่สำนักงานสมาคมเซาธ์อีสเอเชียทักออฟวอร์ เฟดเดอะเรชั่นมีการประชุมประจำปีของสมาคมฯโดยมีสาระสำคัญดังนี้
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกให้นาย นริส สิงหวังชา ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสหพันธ์ชักกะเย่ออีก 1 สมัย
นายนริสได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่มอบความไว้วางใจให้ตนเองเป็นประธานเพื่อสานงานต่อพร้อมมอบหมายให้ พลเอก พัฒนชัย นาวีเสถียร เลขานุการ
สานต่อความตั้งใจของตนที่จะดึงชักกะเย่อเข้าซีเกมส์ครั้งต่อไปที่เวียดนามให้สำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ ก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่โอลิมปิกในครั้งต่อไป
พลเอก พัฒนชัย กล่าวว่าตนเองนั้นไม่ได้นิ่งเฉยได้ทำหนังสือผ่านทางฑูตทหารไทยประจำเวียดนามให้ประสานงานกับมนตรีซีเกมส์เวียดนามมาโดยตลอด
นับว่าเป็นการดีที่การแข่งขันซีเกมส์ที่เวียดนามนั้นเลื่อนออกไปเมื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ทางสหพันธ์มีเวลาที่จะพูดคุยกับทางเจ้าภาพมากขึ้น
สำหรับความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับ พลเอกพัฒนชัย กล่าว

Share