นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการ    สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6       มอบเกียรติบัตร แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต(ก.ธ.จ.ภูเก็ต) ที่จะหมดวาระในปีนี้

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 มอบเกียรติบัตร แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต(ก.ธ.จ.ภูเก็ต) ที่จะหมดวาระในปีนี้

วันนี้ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ที่ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต(ก.ธ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 2/2565 และ สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2565
โอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต(ก.ธ.จ.ภูเก็ต) ที่จะหมดวาระในปีนี้ด้วย

Share