นางสาวอรสา เที่ยงกระโทก กับ นางสาวอภิญญา สร้อยจิตคว้าเหรียญทอง

นางสาวอรสา เที่ยงกระโทก กับ นางสาวอภิญญา สร้อยจิตคว้าเหรียญทอง

นางสาวอรสา เที่ยงกระโทก กับ นางสาวอภิญญา สร้อยจิตคว้าเหรียญทอง เรือแคนู 2 คนหญิง ระยะ 1000 เมตรในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ผู้นำเสนอ

อิหล่า

Share

Written by:

344 Posts

View All Posts
Follow Me :