“นายกฯ อู๊ด” เปิดตัวผ้าภูษาปราจีน“คุณได๋” ให้เกียรติเป็นแบบ

“นายกฯ อู๊ด” เปิดตัวผ้าภูษาปราจีน
“คุณได๋” ให้เกียรติเป็นแบบ

นายดำริห์ รัตนชินกร (นายกฯอู๊ด) นายกสมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี และประธานสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราบุรี ได้เปิดตัวลายผ้าประจำจังหวัด “ภูษาปราจีน” และ คุณปฐมาวดี วาเลนไทน์ “คุณได๋” ตำแหน่งรองประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติเป็นแบบ


ในการประชุมวิสามัญประจำปี 2565 ของ TFOPTA วันที่14 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง นายกฯ อู๊ด ให้เกียรติ “พาเที่ยวไทย” สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้ สัมภาษณ์ ว่า “มารับธง TFOPTA เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ณ จังหวังปราจีนบุรี และนำลายผ้าประจำจังหวัดที่พึ่งเสร็จเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา มาเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้ ได้เชิญคุณปฐมาวดี วาเลนไทน์ “คุณได๋” มาเป็นเกียรติใส่ชุดผ้าลาย “ภูษาปราจีน” และรับประกันทุกท่านที่จะไปงานประชุม ในเดือนพฤษภาคม 2566 จะได้รับประทานทุเรียนที่มีรสชาตไม่แพ้ที่ใดในโลก พร้อมอาหารผลไม้อันเป็นเอกลักษณ์ปราจีน”
คุณได๋ ให้สัมภาษณ์ว่า “จากการที่กระทรวงวัฒนธรรมฯ ให้แต่ละจังหวัดทั้งประเทศหาผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดซึ่งแสดงถึงประวัติศาสตร์ ด้วยความร่วมของทุกภาคส่วนทั้งจังหวัดปราจีนบุรี โดยการนำของสภาวัฒนธรรมจังหวัด ใช้เวลา ๔ เดือน จึ่งได้ภูษาปราจีน ลายผ้าสื่อถึงศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน มีรูปใบโพธิ์ เป็นลายที่หนึ่งตามมาด้วย ตราสวัดิกะปรุยุกต์ ซึ่งอยู่ในรอยพระพุทธบาทคู่ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองปราจีนบุรี เป็นลายที่ศอง แล้วคั้นด้วยขีดสองขีดแสดงถึงการเคารพบูชาที่สูงสู่ในพระพุทธศาสนา ต่อด้วยลายดอกปีบ ซึ่งเป็ดอกไม้ไว้บูชาแล้วยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นลายสุดท้าย ทำให้ครบองค์สาม (รัตนะ) ซึ่งแสดงถึงการคิดค้นการด้วย กาย วาจา ใจ”
คุณได๋เปิดเผยต่อไปว่า “เธอให้ความสนใจเกี่ยวกับเครื่องประดับอันสเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นคุณค่าทางใจ คือ ลูกปัดธาราวดี ที่พบในจังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้น ซึ่งมีเอกลักษณ์บ่บอกประวัติสาสตร์เมืองปราจีนเท่านั้น ซึ่งหาชมได้ในพิพิธภัณฑ์ และเป็นของสะสมของดิฉันที่จะนำมาจัดแสดงนิทรรศการในงาน”

Share