น้ำตกผากล้วยไม้ นครราชสีมา

น้ำตกผากล้วยไม้ นครราชสีมา

น้ำตกผากล้วยไม้ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป้นน้ำตกขนาดกลางที่เกิดจากห้วยลำตะคองไหลผ่านหน้าผาสูงลงมามีความสวยงามมาก ส่วนชื่อของน้ำตกมีที่มาจากหน้าผาที่มีกล้วยไม้ป่าชื่อ “หวายแดง” ขึ้นอยู่จำนวนมาก

ซึ่งในช่วงฤดูฝนกล้วยไม้ชนิดนี้จะบานเต็มบริเวณหน้าผา สำหรับตัวน้ำตกมีสองแห่งคือน้ำตกด้านนอกและด้านในซึ่งจะต้องเดินอ้อมไปอีกประมาณ 100 เมตร น้ำตกผากล้วยไม้มีลักษณะเป็นหน้าผาลดหลั่นกันลงมา สูงประมาณ 10 เมตร ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำกว้างมาก เหมาะสำหรับเล่นน้ำตามหน้าผาและคบไม้

บริเวณน้ำตกพบกล้วยไม้นานาชนิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถเดินทางจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติต่อไปยังน้ำตกผากล้วยไม้โดยทางรถยนต์ไปตามถนนธนะรัชต์ ประมาณ 7 กิโลเมตร ได้ หรือเดินเท้าซึ่งสามารถเดินไปได้สองทาง ทางแรกคือ เดินทางจากลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร โดยเดินเลียบไปตามห้วยลำตะคองที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ใหญ่ร่มครึ้ม มีโอกาสพบนกหลายชนิด เช่น นกกางเขนน้ำหลังเทา นกกะรางคอดำ นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ หรือเดินจากน้ำตกเหวสุวัตก็มีทางเดินต่อไปยังน้ำตกผากล้วยไม้ประมาณ 2.1 กิโลเมตร ได้อีกทางหนึ่ง

กิจกรรมที่นิยม ได้แก่ การเล่นน้ำตก และการทำกิจกรรมร่วมกันบริเวณลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ และลานกิจกรรมที่ทางอุทยานแห่งชาติได้จัดเตรียมไว้ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ได้แก่ การส่องสัตว์ตอนกลางคืน กิจกรรมรอบกองไฟ การเดินศึกษาธรรมชาติ และการพักผ่อน/ปิกนิก 

ผู้นำเสนอ

princess

Share

Written by:

24 Posts

View All Posts
Follow Me :