น้ำตกหน้าเมือง เกาะสมุย

น้ำตกหน้าเมือง เกาะสมุย

เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอำเภอ เกาะสมุย ที่เกิดมาจากภูเขาใหญ่ใจกลางเกาะอยู่ทามกลางธรรมชาติที่เขียวช้ำ โดยรอบมีป่าไม้น้อยใหญ่เรียงราย อากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย น้ำตกลงมาจากหน้าผาสูง 30-40 เมตร กว้าง 20 เมตรปัจจุบันกรมป่าไม้ได้จัดให้เป็นอุทยานน้ำตกหน้าเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวย กลางเกาะอีกทีหนึ่งเลย เดินทางสะดวก สามารถขับรถขึ้นไปถึงด้านบน แล้วเดินขึ้นไปนิดหน่อยก็ถึงน้ำตก มีทีจอดรถพอสมควร

ที่อยู่ : อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.

ค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท

ที่มา : โอ้พาเที่ยว | Phuket | Facebook

ผู้นำเสนอ

bebiw

Share

Written by:

49 Posts

View All Posts
Follow Me :