บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แก่โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคใต้ จากโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์
(ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แก่โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคใต้ จากโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่โรงพยาบาลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แก่โรงพยาบาลเขาชัยสน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคใต้ ที่ได้รับส่งมอบจากโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ โดยมี มร. ชิน คุโบะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีนายแพทย์กัมปนาท เกษมสัตย์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน รับมอบ


สำหรับโครงการดังกล่าวบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งเป้าหมายที่จะติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 40 แห่ง ภายใน 10 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนให้กับโรงพยาบาล ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีเพื่อคนไทย โดยวางแผนใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 60 ล้านบาท เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ รวมถึงค่าบำรุงรักษาในโรงพยาบาลชุมชน 40 แห่งภายใน 10 ปีข้างหน้า คาดว่า โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 17,300 ตัน” โดยบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์จากโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ให้กับโรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง นับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งที่ 3 ของโครงการฯ ที่ได้รับมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
นายแพทย์กัมปนาท เกษมสัตย์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน กล่าวว่า โรงพยาบาลเขาชัยสนเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เขตบริการภายในอำเภอเขาชัยสน และบริเวณใกล้เคียงของอำเภอตะโหมดและอำเภอบางแก้ว มีอาคารบริการทั้งหมด 14 อาคาร มีผู้รับบริการผู้ป่วยนอกวันละประมาณ 300 คน และมีผู้ป่วยในรับการรักษาวันละประมาณ 22 คน ปัจจุบันโรงพยาบาลเขาชัยสน จะมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเดือนละประมาณ 2 แสนกว่าบาท หลังจากโรงพยาบาลได้รับการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์และใช้งานแล้วประมาณ 1 เดือนเศษพบว่าค่าไฟฟ้าลดลงประมาณ 3 หมื่นกว่าบาท ในส่วนของค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายลดลงทางโรงพยาบาลสามารถนำมาพัฒนาบริหารจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยมารักษาผู้ป่วยต่อไป
ทางด้านนางสาวบุญรินทร์ ปิยะปานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูไทยยนต์กลการ จำกัด กล่าวว่า ขอขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลเขาชัยสนที่ได้รับมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ “โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสร้างพลังงานที่ยั่งยืนให้กับโรงพยาบาล ยกระดับการให้บริการทางด้านสุขสภาพ ที่สำคัญคือการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินในส่วนดังกล่าวไปพัฒนาด้านอื่นๆ ของโรงพยาบาลให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

ข่าวโดย : นายสันต์ วรรณวิชัยกุล
อุปนายก สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

14 ธันวาคม 2565

Share