บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย คุณจรรยาพร สุนทรวสุ ประธารเจ้าหน้าที่

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย คุณจรรยาพร สุนทรวสุ ประธารเจ้าหน้าที่

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณจรรยาพร สุนทรวสุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย หมอแล็บแพนด้า เบ็น อาปาเช่ บริจาคเงินจากกิจกรรมจากกิจกรรมการแข่งขัน Eminent Air 6Red thailand 2021ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สนับสนุนกองทุนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 50,000 บาท

Share