บ่อน้ำพุร้อนฝาง จ.เชียงใหม่

บ่อน้ำพุร้อนฝาง จ.เชียงใหม่

ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความน่าอัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นมาจากหินร้อนเหลวที่อยู่ใต้เปลือกโลก ทำให้ชั้นหินบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้น และเมื่อน้ำบาดาลไหลผ่านชั้นหินร้อนดังกล่าว จึงทำให้อุณหภูมิของน้ำนั้นสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้เกิดแรงดันมหาศาลจนเกิดเป็นน้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมา โดยมีไอร้อน เป็นควันลอยคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา ภายในบ่อน้ำพุร้อนฝากมีทัศนียภาพที่สวยงาม และห้องแช่น้ำแร่แบบส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ

Share