บ้านลุงโฮจิมินห์

บ้านลุงโฮจิมินห์

บ้านลุงโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ในตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง เป็นบ้านพักเก่าแก่ที่อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือนายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาพักอาศัยในช่วงระหว่างการทำสงคราม ปฏิวัติการต่อสู้กับประเทศฝรั่งเศส ในช่วงปี พ.ศ. 2467 – 2474 ซึ่งปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้ถูกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และการใช้ชีวิตดำรงอยู่ของลุงโฮในประเทศไทย โดยบ้าน และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ยังคงถูกจำลองข้าวของเครื่องใช้ รวมไปถึงบรรยากาศโดยรอบให้คงเดิมไว้อีกด้วย

ที่มา : https://www.checkinchill.com/content/รวมที่เที่ยว-จังหวัดนครพนม/

ผู้นำเสนอ

bebiw

Share

Written by:

538 Posts

View All Posts
Follow Me :