ปปส.จัดเสวนารู้ทันแก๊งคอลเซนเตอร์ และ การพนันกีฬาออนไลน์

ปปส.จัดเสวนารู้ทันแก๊งคอลเซนเตอร์ และ การพนันกีฬาออนไลน์

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (25 ก.ย.65) ที่ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดเสวนาวิชาการขึ้นในหัวข้อ “รู้เท่าทันการพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ภัยร้ายในสังคม”
โดยมี นายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้ารับฟังการเสวนาเพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และทราบถึงขั้นตอนการเฝ้าระวังมิให้ตนเองตกเป็นเหยื่อจากขบวนการฟอกเงิน รวมถึงพิษภัยจากการเปิดบัญชีม้าให้กับกลุ่มมิจฉาชีพต่าง ๆ
พร้อมกันนี้ ยังมี นายสุรเดช อภัยวงศ์ บรรณาธิการข่าวกีฬา สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16 และนายกล้าณรงค์ มาโชค ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวกีฬา สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16 เพื่อให้ประชาชนทราบถึงรูปแบบของการพนันกีฬาทาง ออนไลน์
ในการเสวนาวิชาการครั้งนี้ มีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธาน กล่าวเปิดงานใจความว่า ทุกวันนี้ภัยจากการพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีให้เห็นกันอยู่ตลอดทั้งในรูปแบบออนไลน์และการติดต่อทางโทรศัพท์ ซึ่งสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมากมาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งยังขาดประสบการณ์ชีวิต จึงง่ายแก่การตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา เราจะเห็นข่าวเกี่ยวกับบัญชีม้าและกลุ่มพนันออนไลน์ ว่ามีเยาวชนตกเป็นเหยื่อของแก๊งพนันออนไลน์ ในรูปแบบรับจ้างเปิดบัญชีม้าเพื่อแลกเงินรายเดือน แต่สุดท้าย ก็ถูกซ้อมจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นกับเยาวชนจึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างมากและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับบุตรหลานในเรื่องพิษภัยจากการพนันกีฬาออนไลน์

Share