ประธาน สทท.และคณะ เข้าพบ รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา

ประธาน สทท.และคณะ เข้าพบ รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา

26 มกราคม 2564(14.00-15.00)นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สทท.และคณะ เข้าพบท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา หารือ นำเสนอความต้องการภาคเอกชน ประเด็น แนวทาง เยียวยา/ฟื้นฟู ท่องเที่ยวไทย #ท่องเที่ยวไทย#สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Share