ประเด็นโดนใจ วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๑๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น.”สังคมล้มเหลวหรือรัฐล้มเหลว”ผู้เข้าร่วมรายการ : อาจารย์มานพ แย้มอุทัย นักวิชาการอิสระ, นายพรหมมินทร์ กัณฑิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคล.), นายอุทัย อัตถาพร นายกสมาคมเสริมสร้างพัฒนาชุมชนและสังคม, นายประสาน สินลิขิตกุล นายกสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย (สสสท.)#ปัญหาที่เกิด#เกิดจาก?

ประเด็นโดนใจ วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๑๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น.”สังคมล้มเหลวหรือรัฐล้มเหลว”ผู้เข้าร่วมรายการ : อาจารย์มานพ แย้มอุทัย นักวิชาการอิสระ, นายพรหมมินทร์ กัณฑิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคล.), นายอุทัย อัตถาพร นายกสมาคมเสริมสร้างพัฒนาชุมชนและสังคม, นายประสาน สินลิขิตกุล นายกสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย (สสสท.)#ปัญหาที่เกิด#เกิดจาก?

Share