ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกแถลงการณ์ขอบคุณประชาชน ที่ตื่นตัวออกมา ฉีดวัคซีน covid 19

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกแถลงการณ์ขอบคุณประชาชน ที่ตื่นตัวออกมา ฉีดวัคซีน covid 19

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกแถลงการณ์ขอบคุณประชาชน ที่ตื่นตัวออกมา ฉีดวัคซีน covid 19และขออภัยพี่น้องประชาชนถึงความสับสนและกรณีไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับการฉีดวัคซีน covid-19 โดยจังหวัดภูเก็ตขอยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตมีวัคซีนเพียงพอกับจำนวนพี่น้องประชาชนทุกคนในจังหวัดภูเก็ต

Share