พระราชวังจันทน์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จ.พิษณุโลก

พระราชวังจันทน์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จ.พิษณุโลก

พระราชวังจันทน์ ศูนย์ประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จดทะเบียนเป็นโบราณสถานมีความโดดเด่นทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน

       HOW TO เที่ยว เจอนี่เจอนั่น เที่ยว “พระราชวังจันทร์” เราจะพาทุกคนนั่งรถไฟหรือขับรถส่วนตัวไปย้อนกลับไปสัมผัสประวัติศาสตร์เยี่ยมชมถิ่นกำเนิดพระนเรศวรมหาราช ที่พระราชวังจันทร์ เมืองพิษนุโลกกันค่ะ ตั้งต้นจากสถานีรถไฟหัวลำโพง นั่งตรงยาว 7 ชั่วโมงไปยังพิษณุโลก     ตั๋วราคาประมาณ 179 บาท เมื่อถึงสถานีรถไฟพิษณุโลก เดินทางไปอีกเพียง 8 นาที ก็จะถึงพระราชวังจันทร์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองพิษณุโลก

 ที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นกำเนิดของแต่พระนเรศวรมหาราชที่ทุกคนรู้จักกันดีพระราชวังจันทร์ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) แต่เดิมเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาถูกทิ้งร้างเป็นเวลานาน จนกระทั่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสังเวยเทพารักษ์และค้นพบพระราชวังจันทร์หรือพระที่นั่งจันทรพิศาลในสมัยนั้น

  ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยจังหวัดพิศนุโลก บริเวณโดยรอบประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากมาย ให้เราเลือกชมได้ตามอัธยาศัย ซึ่งแต่ละที่นั้นก็มีความโดดเด่นทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน 

เริ่มต้นกันสถานที่แห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก นั่นก็คือที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นศาลาทรงไทยตรีมุขคอนกรีตเสริมเหล็ก กรมศิลปากรได้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 ภายในประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระองค์แรกของประเทศไทย

     สถานที่ต่อมา ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ ถือเป็นแหล่งข้อมูลบอกเล่าความเป็นมาของเมืองพิษณุโลกในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยภายในจัดเป็นห้องนิทัศการณ์ให้ทุกท่านได้เดินชม

       ซึ่งบริเวณโดยรอบพระราชวังจันทร์ประกอบด้วยวัดอยู่รอบทิศ ได้แก่ วัดวิหารทอง, วัดศรีสุคต,  วัดโพธิ์ทอง, และ วัดศรีสุคตและยังมีสระน้ำโบราณคู่เมืองพิษณุโลกอย่างสระสองห้อง ไว้ให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ และถ่ายรูปกับพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นถือเป็นการจบทริปอย่างสวยงาม

  • การเข้าชมพระราชวังจันทน์ : เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน  09.00-16.00 น.
  • ที่อยู่ :  ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000  
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พระราชวังจันทน์
  • เบอร์โทรศัพท์:  055 247 304
  • website :  https://www.museumthailand.com/th/museum/Phrarachwangcanthn
  • Social Media (Facebook) :  
  • กิจกรรมท่องเที่ยว: ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก,ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาช
  • สิ่งอำนวยความสะดวก: ห้องน้ำ,ที่จอดรถ
  • แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง :  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร,วัดวิหารทอง,ศาลหลักเมืองพิษณุโลก
  • เวลาทำการ:  09.00-16.00 น. ( เข้าชมฟรี )

ที่มา : https://journeyjournal24.com/travel/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C/

ผู้นำเสนอ

kimmy

Share

Written by:

369 Posts

View All Posts
Follow Me :