พล.อ.ประวิตร  ประชุม กกท.และกองทุนกีฬา  รับทราบรายงาน WADA คืนสถานะไทย กรณีสารต้องห้าม ขอบคุณคนไทยร่วมแก้ไข อนุมัติกองทุนเสริมศักยภาพนักกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ห่วงใยนักกีฬาให้ระวังโควิดขณะซ้อม

พล.อ.ประวิตร  ประชุม กกท.และกองทุนกีฬา  รับทราบรายงาน WADA คืนสถานะไทย กรณีสารต้องห้าม ขอบคุณคนไทยร่วมแก้ไข อนุมัติกองทุนเสริมศักยภาพนักกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ห่วงใยนักกีฬาให้ระวังโควิดขณะซ้อม

พล.อ.ประวิตร  ประชุม กกท.และกองทุนกีฬา  รับทราบรายงาน WADA คืนสถานะไทย กรณีสารต้องห้าม ขอบคุณคนไทยร่วมแก้ไข อนุมัติกองทุนเสริมศักยภาพนักกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ห่วงใยนักกีฬาให้ระวังโควิดขณะซ้อม

เมื่อ 23 ก.พ.65,09.30น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ครั้งที่2/ 2565 และการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่1/2565  ผ่านระบบVDO Conference

ที่ประชุม คณะกรรมการ กกท.ได้รับทราบรายงานการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 โดยองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก(WADA) ได้ประกาศทางเว็บไซต์ อย่างเป็นทางการ เมื่อ3ก.พ.65 แจ้งเรื่องการถอดถอนประเทศไทย ออกจากรายชื่อภาคีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎและได้รับการคืนสถานะตามข้อกำหนด เรียบร้อยแล้ว และรับทราบสรุปผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์(ฤดูหนาว)ครั้งที่ 24 ณ กรุงปักกิ่ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง วันที่ 4-20 ก.พ.65 โดยสรุป นักกีฬาจากประเทศไทยที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ Karen Chanloung แข่งขันประเภท Cross-country skiing รายการ women Individual Sprint Free ผลงานเป็นอันดับ6 ของเอเชีย ,Mark chanloung ประเภท Cross-country skiing รายการ Men Individual Sprint Free ผลงานเป็นอันดับ3 ของเอเชีย และ Nicola zanon ประเภท Alpine skiing รายการ Men Giant Slalom ผลงานเป็นอันดับ4 ของเอเชีย พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวชื่นชมนักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ แม้ไทยจะไม่มีสภาพอากาศหนาวถึงระดับมีหิมะ  หลังจากนั้น ที่ประชุมได้มีการเห็นชอบแต่งตั้ง พล.อ.คณิต สาพิทักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงาน และแต่งตั้ง พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เป็นประธานอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ ต่อไป

ต่อเนื่องกัน พล.อ.ประวิตรได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยได้มีวาระพิจารณาเห็นชอบการสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ รายการ Total Energies BWF World Championships 2021 ณ เมืองฮูลเอลวา ราชอาณาจักรสเปน สร้างผลงานรุ่นทั่วไปได้ 1เหรียญทอง เป็นเงิน 4,500,000 บาท และเห็นชอบสนับสนุนงป.การพัฒนากีฬาตามแผนงานประจำปี65 อาทิ การสนับสนุนระบบการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ ,การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ระดับชาติ/นานาชาติ  รวมถึงการผลักดันกีฬามวยไทยให้มีมาตรฐานสากล เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวเสริมว่า กีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  กีฬาสร้างคนให้มีความเข้มแข็ง มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของคนไทย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ต่อไปในอนาคต  และกีฬายังสามารถสร้างอาชีพให้กับตนเองและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ได้อีกด้วย  ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กกท.และกองทุนกีฬา จะต้องใช้จ่ายงป. อย่างประหยัด คุ้มค่า ตามระเบียบ/กม.และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการกีฬา มีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ให้ได้อย่างแท้จริง และขอให้สมาคมกีฬาทุกประเภท จะต้องเตรียมการฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อให้มีความพร้อมแข่งขันรายการต่างๆ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างปลอดภัยด้วย12.11 น.ดาวน์โหลด12.11 น.ดาวน์โหลด

Share

Written by:

307 Posts

View All Posts
Follow Me :