พล.อ.ประวิตร  ประชุม คกก.การกีฬาฯ  ขอบคุณนักกีฬาไทยและทุกฝ่ายในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่13  ทำผลงานทะลุเป้า  สร้างความสุขให้คนไทย  ย้ำพัฒนากีฬาต่อเนื่อง  เน้นใช้”วิทยาศาสตร์การกีฬ

พล.อ.ประวิตร  ประชุม คกก.การกีฬาฯ  ขอบคุณนักกีฬาไทยและทุกฝ่ายในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่13  ทำผลงานทะลุเป้า  สร้างความสุขให้คนไทย  ย้ำพัฒนากีฬาต่อเนื่อง  เน้นใช้”วิทยาศาสตร์การกีฬ

เมื่อ 25 พ.ค.65,10.00น. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่5/2565  ณ  ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5จังหวัด ผ่านระบบVDO Conference

ที่ประชุมได้รับทราบ กกท.มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี2565 ไตรมาสที่2 ได้แก่ การทบทวนหลักเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ตามแนวทางพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อใช้ในการประเมินผลสมาคมกีฬา ,การจัดทำแผนการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพและกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และนันทนาการ (Sports Tourism) เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ตามเกณฑ์ SE-AM (State Enterprise Assessment Model) ทั้ง8 ด้านได้แก่ 1)การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ,2)การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ,3)การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ,4)การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ,5)การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ,6)การบริหารทุนมนุษย์ ,7การจัดการความรู้และนวัตกรรม และ8)การตรวจสอบภายใน  และรับทราบรายงาน ผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่31 ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่าง 12-23 พ.ค.65  สรุปผลการแข่งขันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่2 รองจากประเทศเจ้าภาพ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 92 เหรียญ  เหรียญเงิน 103 เหรียญ และเหรียญทองแดง 136 เหรียญ โดยจะมีการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี และขอบคุณนักกีฬาพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกสมาคม รวมทั้งมอบเงินรางวัลให้แก่ทัพนักกีฬาไทยด้วย ต่อไป

ในการประชุมวันนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ คือเห็นชอบ(ร่าง)แผนวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566-2570 (ร่าง)แผนวิสาหกิจด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 และ(ร่าง)แผนวิสาหกิจด้านลูกค้าการกีฬาแห่งประเทศไทยพ.ศ.2566-2570 เพื่อให้สามารถถ่ายทอดแผนเชื่อมโยง สู่แผนแม่บทที่สำคัญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการระบบของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี2565 ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำ กกท. ต้องดำเนินงานแผนงาน/โครงการต่างๆให้ได้ตามกรอบเวลาอย่างจริงจังด้วย

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณนักกีฬา,สมาคมและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31 ที่ผ่านมา กระทั่งประสบความสำเร็จทำผลงานได้ตามเป้าหมาย หลายสมาคมกีฬา อย่างน่าภาคภูมิใจ ซึ่งท่าน นรม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ร่วมติดตามการแข่งขันและให้กำลังใจทุกรายการแข่งขัน และฝากกล่าวชื่นชมนักกีฬาทุกคนด้วย และ พล.อ.ประวิตร ยังได้ขอให้ กกท.และสมาคมกีฬา มีการพัฒนาการกีฬาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป โดยเน้นใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ควบคู่กับการยกระดับองค์กรกีฬาให้ได้มาตรฐานสู่สากล ต่อไป

ผู้นำเสนอ

อิหล่า

Share

Written by:

344 Posts

View All Posts
Follow Me :