พล.อ.ประวิตร  เรียกประชุมคกก. กกท. กำชับ เร่งสร้างสนามกีฬาเด็ก/เยาวชน และศูนย์ฝึกมวย   พอใจผลงานระดับโลก  ปชช.สะท้อนความสุขด้านกีฬา  มั่นใจ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เพิ่มศักยภาพ ย้ำขับเคลื่อนต่อเนื่อง

พล.อ.ประวิตร  เรียกประชุมคกก. กกท. กำชับ เร่งสร้างสนามกีฬาเด็ก/เยาวชน และศูนย์ฝึกมวย   พอใจผลงานระดับโลก  ปชช.สะท้อนความสุขด้านกีฬา  มั่นใจ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เพิ่มศักยภาพ ย้ำขับเคลื่อนต่อเนื่อง

เมื่อ 21 ก.ย.65 ,10.00น. พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ครั้งที่9/2565 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1  ทำเนียบรัฐบาล ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุม ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ ผลการประเมินตนเองของ กกท.ประจำปี2565 ซึ่งภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม และเห็นชอบ(ร่าง)แผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะยาว(ราย5ปี พ.ศ. 2566-2570) และระยะสั้น(รายปี) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณให้มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านกีฬา รวมถึงได้เห็นชอบการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรม ของ กกท.ประจำปี2565 โดยเน้นการเชื่อมโยงกับเกณฑ์ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ( SE-AM ) และเห็นชอบแผนวิสาหกิจ กกท.ปีพ.ศ.2566-2570 รองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริการทางการแพทย์/สุขภาพ

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กกท. ให้เร่งรัดและติดตาม ดำเนินการก่อสร้างอาคาร และสนามฝึกซ้อมกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน รวมทั้งเร่งรัดการก่อสร้างสนามกีฬา จ.บึงกาฬ,จ.นราธิวาส และ จ.สุโขทัย และการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวยฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนเน้นการใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬาอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลงานของนักกีฬาให้มากขึ้น ต่อไป

Share