พาที่ยว “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” @สระบุรี

พาที่ยว “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” @สระบุรี

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ที่บริเวณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ริมถนนสายมิตรภาพ เขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ชาวแฟนเพจพาหนู ๆ น้อง ๆ ท่องเที่ยวได้สนุกสนานในเส้นทางพื้นที่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เขียวขจีคล้าย ๆ แอ่งกะทะล้อมรอบด้วยขุนเขาธรรมชาติสวยงาม สำหรับจุดเริ่มต้นของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คนั้นผมขอเล่าเรื่องย้อนหลังกลับไปในปี พ.ศ. 2505 นับได้เกือบ ๆ60 ปี ตามประวัติความเป็นมาของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ในวันที่ 16 มกราคม ปี พ.ศ. 2505 พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ 2 อาณาจักรได้ทรงครองราชย์หรือทรงเป็นองค์พระมหากษัตริย์ตรงเลข 9 ทั้ง 2 พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 ทรงประกอบพระราชพิธีเปิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์คเพื่อส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงโคนมพันธุ์ดีและกิจการฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คครับ แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 นั้นมาถึงทุกวันนี้กิจการโคนมไทย-เดนมาร์คก็คือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค) ก็ดำเนินกิจการเรื่อย ๆ มาแล้วได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามรอยเท้าพ่อในหลวงรัชกาลที่ 9 น่าไปเที่ยวครับ

ส่วนภายในบริเวณฟาร์มโคนม สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทุ่งหญ้าเขียวอากาศดีมาก โดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาว สำหรับกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ จุดเริ่มต้นการเยี่ยมชม

จุดที่ 1. นั่งรถรางเยี่ยมชมและเรียนรู้เรื่องนมสดเสียแล้วเอามาผลิตเป็นปุ๋ยอีนทรีย์

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คจุดที่ 2. รีดนมวัวพันธุ์ดีทุกคนชอบ ๆ ครับ

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คจุดที่ 3. ป้อนนมให้ลูกวัวตัวน้อย ๆ น่ารัก ๆฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

จุดที่ 4. ชมวีดีโอประวัติความเป็นมาของฟาร์มโคนมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

จุดที่ 5. นั่งรถรางกลับถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ทุ่งหญ้าที่ใช้เลี้ยงวัวปล่อยให้เดินเล่นแบบธรรมชาติแล้วจะทำให้วัวคลายเครียดฮ่า ๆ ดีจังฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คจุดที่ 6. สนุกสนานกับการแสดงท่าทางของคาวบอยในท่ายิงปืน ขี่ม้าหวดแซ่เสียงดังฟังเพลงสากลประกอบ สนุกดีฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

จุดที่ 7. ซื้อนมสดวัวแดงและผลิตภัณฑ์ของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คกลับเป็นของฝากครับฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค บอกได้เลยสุดยอดมาก ๆ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ไปเที่ยวกันเองแบบครอบครัวที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ริมถนนสายมิตรภาพ เขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เขาเปิดให้นั่งรถรางวันละ 6 รอบ เริ่มต้นรอบแรก 9.00/10.00/11.00/13.00/14.00 และรอบสุดท้าย 15.00 น. ช่วงเย็นครับ เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้

Share