พาที่ยวศาลเจ้าพ่อนาคราช นครสวรรค์

พาที่ยวศาลเจ้าพ่อนาคราช นครสวรรค์

นครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่มีวัดที่สวยงาม และศาลเจ้าที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนมากมาย และ ศาลเจ้าพ่อนาคราช นั่นก็เป็นอีกหนึ่งที่เป็นศาลเจ้าเก่าแก่และสวยงามมากๆ ด้วยสถาปัตยกรรมจีนที่ผสมผสานกับไทย ในตำบลจันเสน อำเภอตาคลี แห่งนี้ค่ะ

มีความเชื่อของชาวบ้านในตำบลจันเสนว่า ที่แห่งนี้มี เจ้าพ่อนาคราช คอยช่วยดูแลทรัพย์สมบัติใต้พื้นดินทั้งหมดอยู่ ศาลเจ้าพ่อนาคราช นั้นจึเป็นศูนยรวมจิตใจของชาวบ้าน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศิลป์แบบจีนโบราณให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามนั่นเอง

อลังการ ศาลเจ้าพ่อนาคราช นครสวรรค์ สไตล์ไทยจีน
ที่อยู่ : ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์


Share