พาเที่ยววัดคลองแห ชมเจดีย์เวดากอง

พาเที่ยววัดคลองแห ชมเจดีย์เวดากอง

พาเที่ยวไทย .คอม วันนี้ พาท่านผู้ชม มาเดินข้ามสะพานในวัดแห่งหนึ่งของ อ.หาดใหญ่ ทะลุมิติไปโผล่อีกมิติหนึ่ง ทางกลางความสวยงาม แปลก แหวก เอ๊ะ! นั่นคือเจดีย์ชเวดากองจำลองขนาดใหญ่สีทองเหลืองอร่าม ที่ล้อมรอบด้วยป่านานาชนิดซึ่งมองจากภายนอกไม่เห็น

รายการได้รับเกียรติจาก พระครูปลัดสมพร ฐานธม.โม เจ้าอาวาสวัดคลองแห คุณนิพัทธ์ อุดมอักษร เลขานุการ นายกอบจสงขลา มาเล่าขานประวัติความเป็นมา และ ดร. สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาเป็นพิธีกร


เจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์องค์แรกที่ชาวพม่าสร้างในจังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สร้างโดยแรงงานชาวพม่า ที่มาทำงานอยู่ในจังหวัดสงขลา ใช้เวลาว่างในวันหยุดสร้างเจดีย์ชเวดากองนี้ขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้กับวัดคลองแห

วัดคลองแห ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓ บ้านคลองเตย หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ มีเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๑๑ ตารางวา พื้นที่เป็นที่ราบสูงริมคลองแห มีอุโบสถสร้างใน พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปยังประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากที่นี่เป็นที่ตั้งของตลาดน้ำคลองแหเป็นแห่งแรกและต่อมาได้ย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามของวัด


โดยท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังว่า ในอดีตเมื่อครั้งที่ มีการสร้างเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสาลิกธาตุ เมืองตามพรลิงค์ คือจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน ทางเมืองได้ป่าวร้องประกาศไปทุกหัวเมือง เพื่อให้ประชาชนในหัวเมืองต่างๆในตอนได้แห่งแหลมทองที่เลื่อมใสและนับถือพระพุทธศาสนาให้มาร่วมงานเฉลิมฉลองในการบรรจุพระบรมสาริกธาตุ ในพุทธเจดีย์ ประชาชนในหัวเมืองต่างๆ ที่ได้รับข่าวต่างก็มาร่วมทำบุญ ส่วนประชาชนทางเมืองกลันตัน ซึ่งอยู่ห่างๆไกล รวบรวมประชาชนหลายร้อยคนจัดขบวนเดินทางมาทางบก เดินทางรอนแรมมาเป็นเดือนๆ

เมื่อมืดค่ำแล้ว ณ สถานที่ใด ก็พักแรมที่นั่น ครั้นเดินทางมาถึงสถานที่นี่ เห็นว่าเป็นสถานที่สบายพื้นที่เป็นเนินสูงมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมสบาย เป็นคุ้งคลองมีน้ำใสสะอาด เมื่อมาพักแรมหนึ่งคืนแล้ววันรุ่งขึ้นก็เตรียมเดินทางต่อไปขณะที่จะเดินทางต่อไปนั้นก็มีขบวนเดินเท้าของคนเป็นจำนวนมากเดินทางมาจากทิศเหนือบ่ายหน้าสู่ทิศใต้ผ่านมากทางนั้น สอบถามได้ความว่า เดินทางกลับมาจากงานบรรจุพระบรมสารากิธาตุ และทราบว่างานได้เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้น ประชาชนที่เดินทางมาจากเมืองกลันตัน ก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะเดินทางต่อไป

แต่ก่อนจะเดินทางกลับมาคิดว่าสิ่งของต่างๆที่เตรียมมาเพื่อจะนำไปบรรจุในเจดีย์เป็นพุทธบูชา เช่น พวกแก้วแหวน เงิน ทองต่างๆ ไหนๆ ก็ตั้งใจจะทำเป็นพุทธบูชา ก็ไม่ควรนำกลับไป ควรขุดหลุมฝั่งไว้ ณ สถานที่นี้ จึงรวบรวมสิ่งของเหล่านั้นมากองไว้ อฐิฐานเป็นพุทธบูชาแล้วขุดหลุมฝังไว้ตรงพื้นที่ เกาะกลางน้ำ พร้อมทั้งฆ้องที่นำมาแห่บอกบุญประชาชน คลองสองสายมาบรรจบกัน สถานที่ฝั่งสมบัติดังกล่าว “ชาวบ้านเรียกคลองฆ้องแห” ปัจจุบันยังปรากฏเป็นเนินดินอยู่ ณ บริเวณท่าน้ำวัดคลองแห

ท่านเจ้าอาวาสพระครูปลัดสมพร ฐานธัมโม จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเจดีย์ชเวดากอง แบบย่อส่วนเนื่องจากว่ามีชาวพม่าที่มาทำงานในโรงงานต่างๆของจังหวัดสงขลา เป็นจำนวนมากและแรงงานเหล่านี้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าว วันหยุดก็มา ทำบ ุญ ที่วัดแรงงาน จึงได้มีแนวคิด ที่จะสร้างเจดีย์ชเวดากอง โดยให้แรงวานที่มีความรู้ ช่วยกันออกแบบ เขียนแบบและร่วมทำบุญ จึงได้ลงมือก่อนสร้างเมื่อปี 2557 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน บางบริษัทไม่ยอมให้แรงงานหยุดงานมาก่อสร้างเจดีย์ที่แห่งนี้ แรงงานจึงประท้วงด้วยการลาออกจนกระทั่งบริษัทก็เห็นด้วย พร้อมกับได้มีการสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ ทำการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ จนกลายเป็นเจดีย์ชเวดากองจำลองที่สวยงาม พร้อมศิลปะ องค์ประกอบต่างๆครบถ้วน เป็นที่ประจักษ์ กลายเป็นเรื่องอันซีน ของจังหวัดสงขลา

ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าที่นี่ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ ใครจะมาดูศิลปะของชาวพม่าก็มาเรียนรู้ได้ พร้อมยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างเช่นหลวงพ่อทองเจ้าอาวาสวัดคลองแหที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อทันใจ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านให้ศึกษาอีกหลายอย่าง

ผู้นำเสนอ

kimmy

Share

Written by:

371 Posts

View All Posts
Follow Me :