พาเที่ยววัดแสนสุขสุทธิวราราม จังหวัดชลบุรี

พาเที่ยววัดแสนสุขสุทธิวราราม จังหวัดชลบุรี

   วัดแสนสุขสุทธิวราราม หรือ วัดแสนสุข ชลบุรี ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหาดบางแสนค่ะ นอกจากที่นี่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่ เป็นที่ทำบุญ ไหว้พระแล้ว ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่รวบรวมความเชื่อตามแบบพุทธศาสนา มีประติมากรรมปูนปั้นที่สวยงามมากมายทั้ง สวนพุทธ เมืองสวรรค์ ไปจนถึงแดนนรก จัดแสดงเป็นรูปเปรตขนาดสูงใหญ่ เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้เราทำความดีอีกด้วย 

วัดแสนสุขสุทธิวราราม ชมประติมากรรมแห่งศาสนา
ที่อยู่ : ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
พิกัด : https://goo.gl/maps/vD3Q3iYZtveY4WMK7

Share