พาเที่ยวสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” สงขลา

พาเที่ยวสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” สงขลา

“สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” หรือ “สวนป๋าเปรม” ที่เรียกกันติดปากของชาวสงขลา เป็นสวนประวัติศาสตร์ที่ผู้คนในสงขลาต่างเพศต่างวัย จะเดินทางมาพักผ่อนท่ามกลางความร่มรื่นเขียวขจีของแมกไม้นานาพันธุ์ บ้างก็มาออกกำลังกายด้วยการเดินเล่น หรือวิ่งออกกำลังกายภายในสวน บ้างก็ปั่นจักรยาน บ้างก็เดินชมธรรมชาติ บนสะพานที่ทอดยาวบนผืนป่าชายเลน บ้างก็เดินทางมาปิกนิกกันแบบครอบครัวอย่างอบอุ่น และมีความสุข ช่างเป็นภาพที่มองไปทางไหนก็มีแต่ความสบายตาสบายใจ

ยากจะหาสวนที่สวยงามร่มรื่นที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบกว้าง อย่างทะเลสาบสงขลา ริมผืนป่าชายเลนที่มีลำคลองคดเคี้ยวทอดผ่านเช่นนี้ และยิ่งหากผู้ที่มาเยือนสวนสวยแห่งนี้จะทราบเรื่องราวความเป็นมา และความสำคัญที่สวนแห่งนี้

ที่ไม่ใช่เป็นเพียงสวนสารธารณะธรรมดา แต่สวนแห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาใน “คุณความดี” ที่ชาวสงขลา และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแด่ “พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์” อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นชาวสงขลาโดยกำเนิด สวนสาธารณะแห่งคุณงามความดีแห่งนี้คือ “สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” นั่นเอง

ภายในสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์แห่งนี้ ได้มีการแบ่งพื้นที่ได้อย่างเป็นสัดส่วน ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมตามความสนใจ บริเวณที่ 1 คือหอประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเชิดชูเกียรติคุณความดีของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ในส่วนบริเวณที่ 2 ประกอบด้วย สวนสาธารณะ คือประติมากรรมกลางแจ้ง สวนพฤกษศาสตร์ สวนตาลโตนด แหล่งน้ำกลางสวน เวทีเปิดอัฒจันทร์ธรรมชาติ ลานวัฒนธรรมกลางแจ้ง ศูนย์จำหน่ายเครื่องดื่ม อาคารบริการท่าเทียบเรือ และศูนย์บริการท่องเที่ยวทางน้ำ

ต่อมาบริเวณที่ 3 ประกอบด้วย ศูนย์บริการการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ที่มีสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติชีวภาพป่าชายเลน มีศาลานิทรรศการ 4 ศาลา เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน มีลานพักแรม สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ตลอดจนศูนย์อบรม (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 11) อาคารบ้านพักพนักงาน และเรือนเพาะชำ

โดยสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เปิดให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งจัดทำไว้อย่างน่าสนใจ ด้วยเทคนิคการนำเสนอด้วยสื่อผสมที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ และยังเปิดให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ ได้เข้าไปออกกำลังกาย เข้าไปศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งยังใช้เป็นที่จัดประชุมสัมมนาสำหรับหมู่คณะ

นอกจากนี้ ที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เปิดเผยถึงแนวคิดที่จะทำให้สวนประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นสวนแห่งความดี เพื่อให้เด็ก เยาวชนและครอบครัว ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ เข้ามาออกกำลังกาย และใช้เป็นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นสถานที่ ซึ่งพร้อมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้มาเยี่ยมเยือน จ.สงขลา ได้เป็นอย่างดี

ความสวยงามของสวนประวัติศาสตร์แห่งนี้ กลายเป็นสถานที่สำคัญสำหรับบัณฑิตใหม่ในช่วงจบการศึกษา ซึ่งเมื่อรับปริญญาแล้ว ส่วนใหญ่จะเดินทางมาถ่ายภาพกับเพื่อนฝูง เครือญาติที่สวนประวัติศาสตร์แห่งนี้ไว้เป็นที่ระลึก หรือแม้แต่คู่บ่าวสาว ก็ยังแต่งชุดวิวาห์อย่างสวยงามมาถ่ายภาพ เป็นการประกาศความรักที่สวนแห่งนี้ไว้เป็นเสมือนคำมั่นสัญญา ในโอกาสอันสำคัญของชีวิต

ที่สวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรมติณสูลานนท์ ยังใช้แนวทางการบริหารงานด้วยหลัก 5 ส. คือ “สุภาพ สะอาด สร้างบรรยากาศ สวยงาม สิ่งแวดล้อม” สุขภาพ คือส่งเสริมการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ กำหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สะอาด คือเน้นความสะอาด ส่งเสริมสุขลักษณะที่ดี สร้างบรรยากาศ คือส่งเสริม และสร้างบรรยากาศให้มีความสงบร่มเย็น เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงาม คือจัดบริเวณทั่วไปให้มีความสวยงาม มีเสน่ห์ สร้างความประทับใจ สิ่งแวดล้อม คือเน้นการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ทั่วไป

สวนแห่งนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ หรือนำสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาภายในบริเวณสวน ที่นี่จึงเป็นสวนที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจอย่างแท้จริง

Share