พาเที่ยว กราบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุลำปางหลวง

พาเที่ยว กราบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุลำปางหลวง

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” สวัสดีชาวแฟนเพจผู้รักการท่องเที่ยวทุกท่านครับ วันนี้อาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 หนุ่ม-สุทน นั่งเขียนเล่าเรื่องเหมือนเดิมครับ หลังจากจัดรายการวิทยุที่คลื่นข่าว 100.5 เสร็จเรียบร้อย ก็คิดถึงแฟนเพจที่แจ้งความประสงค์ขอข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดลำปางมาครับ หนุ่ม-สุทนไม่รอช้าจัดให้ตามที่แฟนเพจขอมา เมื่อคิดถึงลำปางที่แรกที่ต้องไป คือที่นี่เลยครับ “วัดพระธาตุลำปางหลวง”วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่ บ้านลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สำหรับวัดพระธาตุลำปางหลวง หนุ่ม-สุทนไปมาแล้วนับได้เกินคาดจริง ๆ 10 ครั้งเห็นจะได้ครับ เริ่มที่ลานจอดรถเลยครับ สะดวกสบายจอดรถได้ทุกประเภททั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถบัส แล้วเดินข้ามถนนก่อนถึงบันไดพญานาค จะมีรถม้าจอดเทียบเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวง สิ่งที่ควรศึกษาประวัติความเป็นมาและชมความสวยงามอย่างตั้งใจเมื่อมาที่นี่วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวงจุดแรกบันไดพญานาค ชมความสวยงามกันตั้งแต่บันได้เลยครับ เดินแบบไม่ต้องรีบเร่งเดินเรื่อย ๆ แต่ขอบอกลืมนับว่ามีกี่ขั้นกันแน่ฮ่า ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ควรศึกษา คือซุ้มประตูโขงที่นักเดินทางต้องลอดผ่าน ซุ้มประตูโขงมีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศวัดพระธาตุลำปางหลวง

จุดที่สองเข้าไปก็ได้พบสิ่งศักดิ์สิทธ์ทันทีทันใดคือ วิหารกู่พระเจ้าล้านทอง ทุกคนจะหยุดเพื่อกราบบูชาขอพรก่อนครับต่อด้วย จุดที่สามด้านหลังประดิษฐานองค์พระมหาธาตุเจดีย์ศิลปะล้านนา บรรจุพระเกศาธาตุในผอบทองคำหรือพระบรมสารีริกธาตุ แต่นักท่องเที่ยวมิได้สังเกตสิ่งแวดล้อม ว่าทำไม!!! บริเวณนี้จึงมีเม็ดทรายหรือพื้นทรายจำนวนมาก เพราะการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ เขานำเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานเล่าขานสืบต่อมาว่า เมื่อครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับ ณ เหนือดอยม่อนน้อย แล้วมีชาวลัวะคนหนึ่งได้นำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ปางมะพร้าว ทูลถวายพระพุทธองค์และเมื่อพระองค์ได้เสวยน้ำผึ้งแล้วก็ทรงทำนายหรือพยากรณ์ไว้ว่า ต่อไปภายภาคหน้าจะมีองค์พระมหาธาตุเจดีย์บริเวณบ้านลำปางหลวง ดังนั้นการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้ สร้างตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูหรือตามพระพุทธศาสนา เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุที่ล้อมรอบด้วยพื้นทรายเปรียบเสมือนมหานทีสีทันดรหรือแม่น้ำมหานทีสีทันดรแปลว่าห้วงน้ำที่กว้างใหญ่มาก ๆ เปรียบเหมือนเป็นสายน้ำล้อมรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์ ชาวพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะต้องเวียนเทียน 3รอบ สวดมนต์บทอิติปิโสหรือภาวนาว่าพุทโธ ๆ จนครบ 3 รอบก็ได้ครับวัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวงเสร็จแล้วออกไปด้านหลังมีกุฏิหรือหอพระแก้วมรกตเป็นจุดที่สี่ แต่ชาวบ้านในท้องถิ่นจะเรียกพระแก้วดอนเต้า ตามเหตุและผลจะเรียกตามตำนานเล่าขานว่ามีพระมหาเถระรูปหนึ่งมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จุติมาเกิดยังโลกมนุษย์แล้วศรัทธาที่จะสร้างองค์พระพุทธรูปแต่ยังไม่ทันสร้างก็มีนางสุชาดาผู้เป็นเจ้าของไร่แตงโมหรือภาษาท้องถิ่นเรียก “หมากเต้า” ได้นำหมากเต้ามาถวายพระมหาเถระ เมื่อผ่าออกมาก็พบแก้วมรกตจึงได้แกะสลักให้เป็นพระพุทธรูป ปรากฏว่ายังไม่แล้วเสร็จเมื่อเดินเข้าในกุฏิพอกลับออกมาพบพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่แล้ว จึงเชื่อว่าเหล่าเทวดาเนรมิตให้เป็นพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานในพระพุทธศาสนาจึงเรียก “พระแก้วดอนเต้า” เพราะพบแก้วมรกตในหมากเต้าเชื่อว่าพญานาคเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงนำแก้วมรกตมาเนรมิตให้อยู่ในหมากเต้าวัดพระธาตุลำปางหลวง

นักท่องเที่ยวกราบบูชาขอพรองค์พระแก้วมรกตหรือพระแก้วดอนเต้า วัดพระธาตุลำปางหลวง สร้างขึ้นมาสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์ผู้มีทศพิธราชธรรมแห่งอาณาจักรหริภุญชัย ปัจจุบันมีอายุเกิน 1,300 ปี ณ บ้านลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางหรือเขลางค์นคร นครเก่าแก่ของล้านนาที่รุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา น่าท่องเที่ยวครับ วันนี้หนุ่ม-สุทนเขียนเล่าเรื่องวัดพระธาตุลำปางหลวงแบบฉบับย่อ ๆ ให้ชาวแฟนเพจได้อ่านแบบเข้าใจง่าย ๆ ครับ ถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวจังหวัดลำปางและแวะกราบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง กันเองนะครับ ขอบคุณและสวัสดี

วัดพระธาตุลำปางหลวง
271 ตำบล ลำปางหลวง อำเภอเกาะคา ลำปาง 52130

Share