พาเที่ยว ชม น้ำพุพะยูน จังหวัดตรัง

พาเที่ยว ชม น้ำพุพะยูน จังหวัดตรัง

น้ำพุพะยูน เป็นประติมากรรม ที่ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับจวนผู้ว่า และสวนทับเที่ยง โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อมาเที่ยวตรังก็มักจะแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ประติมากรรมน้ำพุชั้นล่างสุดจะเป็นรูปพะยูนซึ่งมีมากในจังหวัดตรังแต่ก็ใกล้สูญพันธุ์แล้ว ปัจจุบันมีการอนุรักษ์กันอย่างจริงจังและพะยูนเองก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของจ.ตรัง

ชั้นถัดมาเป็นรูปม้า ชั้นถัดมาอีกเป็นรูปนางเงือก ชั้นบนสุดเป็นรูปปั้นมโนรา
ใครไปก็ควรแวะไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ Landmark ของจ.ตรัง ถ้ามากลางคืนก็จะสวยหน่ตั้งอยู่ที่ถนนพัทลุงบริเวณทางขึ้นจวนผู้ว่าฯ เป็นวงเวียนน้ำพุขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแต่ละชั้นเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทย ชั้นบนสุดเป็นรูปพรานบุญจับกินรีจากเรื่องพระสุธนมโนราห์ ชั้นรองลงมาเป็นรูปนางเงือกจากเรื่องพระอภัยมณี ถัดลงมาอีกก็เป็นม้านิลมังกรจากเรื่องพระอภัยมณี ชั้นล่างเป็นรูปปลาพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ประจำจังหวัดตรัง นั่นเองครับ

น้ำพุปลาพะยูน
HJ66+2Q9 ถ. เพชรเกษม ตำบล ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง

Share