พาเที่ยว ชม พระธาตุศรีสุราษฎร์ หรือ พระธาตุเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี

พาเที่ยว ชม พระธาตุศรีสุราษฎร์ หรือ พระธาตุเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี

พระธาตุศรีสุราษฎร์ หรือ พระธาตุเขาท่าเพชร ตั้งอยู่บนเนินเขาท่าเพชร สร้างเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 ตามแบบศิลปะศรีวิชัยผสมศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ลักษณะพระธาตุเป็นรูปทรงสูงตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จนมัสการพระธาตุแห่งนี้ และต่อมาในปี พ.ศ. 2527 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุสาวก พร้อมทรงปลูกต้นพะยอมเป็นที่ระลึกด้วย

พระธาตุศรีสุราษฎร์ ถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ มีความเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับชาวสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 26-27 มีนาคม ของทุกปี ได้มีการกำหนดจัดประเพณี “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภัคดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นการย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เปรียบได้กับการถวายผ้าไตรแก่พระพุทธเจ้า ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โอบล้อมด้วยป่าไม้นานาพันธ์ กับบรรยากาศที่ร่มเย็นสดชื่น โดยอยู่ในความดูแลของสถานีพัฒนาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร

พระธาตุศรีสุราษฎร์
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000

Share