พาเที่ยว ชม อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์

พาเที่ยว ชม อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์

สักการะดวงวิญญาณกล้าหาญ!! ไหว้ขอพร “ท่านพ่อพระพระยาพิชัยดาบหัก” ทหารเอกพระเจ้าตากสินมหาราช แคล้วคลาด ปลอดภัย เป็นสิริมงคลยิ่ง !!

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th
สักการะดวงวิญญาณกล้าหาญ!! ไหว้ขอพร “ท่านพ่อพระพระยาพิชัยดาบหัก” ทหารเอกพระเจ้าตากสินมหาราช แคล้วคลาด ปลอดภัย เป็นสิริมงคลยิ่ง !!

        ในช่วงวันที่ ๗ -๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีบวงสรวงพระยาพิชัยดาบหัก และมีการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

อุตรดิตถ์คึกคัก!! จัดบวงสรวงประจำปี รำลึก ๒๔๕ ปี พ่อพระยาพิชัย สู้ด้วยใจจนดาบหัก! ชวนไปขอพร ๗-๑๖ มค.นี้ (ชมคลิป) !!

สักการะดวงวิญญาณกล้าหาญ!! ไหว้ขอพร “ท่านพ่อพระพระยาพิชัยดาบหัก” ทหารเอกพระเจ้าตากสินมหาราช แคล้วคลาด ปลอดภัย เป็นสิริมงคลยิ่ง !!

คาถาบูชาท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
ตั้งนะโม ๓ จบ นมัสการพ่อพระยาพิชัยดาบหัก

วันทิตะวา ราชาวิยะเต นะโม นมัสการ ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก เอหิราชา เอหิวิญญาณัง ขอเชิญดวงวิญญาณในสรวงสวรรค์ ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก จงมาประสาท ประสิทธิ์พระพรชัยให้ศิษย์และลูกหลานทุกคน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีโชค มีลาภ มีความสำเร็จ ปราศจากทุกข์โทษโพยภัยพระยันต์อันตรายทั้งปวง
เอหิมะมะ มามา มาเรโส ธายะ มาเรโส ธายะ ประสิทธิ์ ภะวันตุเม

ไหว้ปกติธูป ๙ ดอก บนบานศาลกล่าว ๑๖ ดอก

สักการะดวงวิญญาณกล้าหาญ!! ไหว้ขอพร “ท่านพ่อพระพระยาพิชัยดาบหัก” ทหารเอกพระเจ้าตากสินมหาราช แคล้วคลาด ปลอดภัย เป็นสิริมงคลยิ่ง !!

      พระยาพิชัยดาบหัก มีนามเดิม "จ้อย" เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๒๘๔ ณ บ้านห้วยคาเมืองพิชัย ในวัยเด็กบิดามารดานำไปฝากเรียนหนังสือที่วัดมหาธาตุ (วัดใหญ่) เมื่ออายุได้ ๑๔ ปี เกิดชกต่อยกับลูกเจ้าเมืองพิชัย จนหนีออกมาจากวัดเปลี่ยนชื่อเป็น "ทองดี" ได้ฝึกฝนมวยไทยและฟันดาบจนมีฝีมือ

พ.ศ. ๒๓๐๕ เดินทางผจญภัยไปถึงเมืองตาก ขึ้นชกมวยในงานถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ปราบครูมวยชื่อดังได้ จึงได้รับ การชุบเลี้ยงจากพระเจ้าตาก แต่งตั้งให้เป้น “หลวงพิชัยอาสา”

พ.ศ. ๒๓๐๘ พม่ายกกองทัพมาดีกรุงศรีอยุธยา ถึงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๓๐๙ กรุงศรีอยุธยาใกล้แตก พระยาตาก รวบรวมทหารตีทัพพม่าออกไปตั้งมั่นที่เมืองปราจีนบุรี หลวงพิชัยอาสาร่วมรบอย่างกล้าหาญ วันที่ ๑๔ มิถุนายน

พ.ศ. ๒๓๑๐ พระยาตากยกทัพเข้าตีเมืองจันทบุรีได้ และสถาปนขึ้นเป็นกษัตริย์ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๓๑๐ หลวงพิชัยอาสา ร่วมทัพพระเจ้าตากสิน เข้าตีพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น สุกี้แม่ทัพใหญ่ พม่ายอมจำนน กรุงศรีอยุธยาได้รับการกอบกู้เอกราช พระเจ้าตากสินย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่กรุงธนบุรี

พ.ศ. ๒๓๑๑ พระเจ้าตากสินแต่งตั้งหลวงพิชัยอาสาเป็น “เจ้าหมื่นไวยวรนารถ” นายทหารเอกราชองครักษ์ ยกทัพไป ตีเมืองพิมายซึ่งกรมหมื่นเทพพิพิธตั้งตัวเป็นกษัตริย์ครองเมืองอยู่ หลังชนะศึกได้รับการแต่งตั้งให้เป็น”พระยาสีหราชเดโช”

พ.ศ. ๒๓๑๒ พระยาสีหราชเดโชเป็นแม่ทัพหน้า ยกทัพไปตีเมืองนครศรีธรรมราช

พ.ศ. ๒๓๑๓ ทัพพระเจ้าตากสินเข้าตีและยึดเมืองพิษณุโลกและเมืองสวางคบุรีได้พระยาสีหราชเดโช ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระยาพิชัย” เป็นผู้สำเร็จราชการครองเมืองพิชัย และได้รับพระราชทานเครื่องยศเสมอด้วยเจ้าพระยาสุรสีห์

พ.ศ. ๒๓๑๕ โปสุพลา แม่ทัพพม่า ซึ่งรักษาเมืองเชียงใหม่ ได้ยกทัพมาดีเมืองลับแล แล้วเลยมาตีเมืองพิชัย พระยาพิชัย นำทหารออกสู้รบป้องกันเมืองไว้ได้

พ.ศ. ๒๓๑๖ โปสุพลา ยกทัพมาตีเมืองพิชัยอีก พระยาพิชัยนำทหารออกสู้รบจนดาบหักไปข้างหนึ่ง ทหารพม่าแตกพ่าย ไปอีกครั้ง จากการรบครั้งนั้น จึงได้รับสมัญญาว่า “พระยาพิชัย ดาบหัก”

พ.ศ.๒๓๒๕ สิ้นแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ตั้งกรุงเทพฯ เป็น เมืองหลวง พระยาพิชัยดาบหักทูลขอถวายความกตัญญู ความจงรักภักดีและถวายชีวิตเป็นราชพลี ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๕

อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
J3HW+WX2 ตำบล ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

Share